Close

přírodní struktury měst

Města vnímáme v kontrastu s krajinou jako různé struktury, odlišně fungující a od základu nemajíce pramálo společného. Města jsou nyní tvrdá, technologic…

13.3.2017

VÍCE...

města bez odpadu

Odpovědným a rozumně nastaveným odpadovým hospodářstvím města si můžeme zjednodušit svoz odpadu, zlevnit náklady pro občany a vyčistit veřejná prostranst…

11.2.2017

VÍCE...

inspirace ve fungování komunit

Na jaké struktuře a principu by mohlo fungovat menší sídlo, vesnice či komunita lidí a jakou inspiraci můžeme nalézt v naší historii? Společenství lidí mu…

30.8.2016

VÍCE...

základní příjem vs. soběstačnost

Princip základního příjmu či negativní daně z příjmu je zkoumán a diskutován již dlouhý čas, poslední dobou se však dostává na výsluní veřejného z…

29.6.2016

VÍCE...

komunitní internetová síť

Jak můžeme dosáhnout svobodného, stabilního a levného přístupu k internetu pro naše města? V prvé řadě lze převzít zodpovědnost za vybudování infrastru…

27.6.2016

VÍCE...

sdílení namísto soupeření

Jako společnost a zejména nastupující generace se dostáváme do stavu, kdy opouštíme dosavadní model soupeření, soutěže a porovnávání se navzájem a nastup…

26.6.2016

VÍCE...

vlastnictví

Jak mohou vypadat nové udržitelné modely vlastnictví? Má být naše společná půda soukromým majetkem? Je správné, že jedna osoba či firma může vlastnit v…

20.6.2016

VÍCE...

Page generated in 0,445 seconds. Stats plugin by www.blog.ca